DECIZIA Nr.1.358 

din 21 octombrie 2010

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.5 alin.(1) lit.a) teza întâi din Legea nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

Publicată în Monitorul Oficial nr.761 din 15.11.2010

 

Intreg continutul Deciziei nr. 1358 din 21.10.2010

Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa, în cadrul soluţionării unor acţiuni prin care se solicită plata unor despăgubiri pentru daunele morale suferite ca urmare a unor condamnări cu caracter politic şi măsuri administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia precizează că prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art.138 alin.(5) potrivit cărora “Nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”, ale art.111 alin.(1) privind informarea Parlamentului de către Guvern şi celelalte organe ale administraţiei publice, ale art.148 alin.(2) privind integrarea în Uniunea Europeană şi ale art.16 alin.(1) şi (2) privind egalitatea în drepturi.

1. În ceea ce priveşte încălcarea dispoziţiilor art.138 alin.(5) şi ale art.111 alin.(1), autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, “este deosebit de important, defavorabil, cu majorări ale cheltuielilor bugetare de stat, cu atât mai mult cu cât nu se cunoaşte cuantumul despăgubirilor ce pot fi acordate persoanelor îndreptăţite”. Invocă în acest sens Decizia Curţii Constituţionale nr.36/1996, precum şi prevederile art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice. Totodată, arată că proiectul legii în discuţie a fost transmis Parlamentului spre adoptare de către Guvern, iar înregistrarea proiectului de lege la Senat, ca primă Cameră sesizată, a avut loc la data de 21 noiembrie 2007. Expunerea de motive nu a fost însoţită de fişa financiară a actului normativ, care să aibă în vedere dispoziţiile art.15 din Legea nr.500/2002, singura analiză financiară fiind cea prevăzută la secţiunea a 4-a – Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung, cerinţa constituţională nefiind respectată, iar legea fiind adoptată la 2 ani de la data analizei ce cuprindea modificările cheltuielilor bugetare în anii 2008, 2009, 2010 şi 2011.