DECIZIA Nr.1.360
din 21 octombrie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.5 alin.(1) lit.a) teza întâi din Legea nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
Publicată în Monitorul Oficial nr.761 din 15.11.2010

          Intreg continutul Deciziei nr.1360/21.10.2010

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:
Prin încheierile din 12, 23 şi 26 martie 2010 şi, respectiv, din 2, 14, 19, 27 şi 28 aprilie 2010, pronunţate în dosarele nr.302/118/2010, 1.337/118/2010, 1.336/118/2010,301/118/2010, 1.334/118/2010 689/118/2010, 13.643/118/2009, 13.642/118/2009, 13.084/118/2009, 13.085/118/2009, 14.147/118/2009, 508/118/2010, 2.774/118/2010, 264/118/2010, 8.971/118/2010, 12.872/118/2009, 13.872/118/2009, 13.638/118/2009, 13.082/118/2009, 1.460/118/2010, 1.464/118/2010, 12.567/118/2009, 2.228/118/2010, 398/118/2010, 2.230/118/2010, 13.530/118/2009, 13.636/118/2009, 1.282/118/2010, 1.451/118/2010, 13.639/118/2009, 1.457/118/2010, 14.142/118/2009, 13.884/118/2009, 2.239/118/2010, 2.775/118/2010, 1.816/118/2010, 1.821/118/2010, 14.144/118/2009, 1.339/118/2010, 511/118/2010, Tribunalul Constanţa – Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.5 alin.(1) lit.a) din Legea nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.
Excepţia a fost ridicată de Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa, în cadrul soluţionării unor acţiuni prin care se solicită plata unor despăgubiri pentru daunele morale suferite ca urmare a unor condamnări cu caracter politic şi măsuri administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia precizează că prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art.138 alin.(5) potrivit cărora “Nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”, ale art.111 alin.(1) privind informarea Parlamentului de către Guvern şi celelalte organe ale administraţiei publice, ale art.148 alin.(2) privind integrarea în Uniunea Europeană şi ale art.16 alin.(1) şi (2) privind egalitatea în drepturi.