M.Of.nr. 191 din 18 martie 2011

DECIZIA Nr. 1615  din 16 decembrie 2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor  imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22  decembrie 1989

 Intreg continutul Deciziei nr. 1615 din 16.12.2010

 Augustin Zegrean             – presedinte
 Aspazia Cojocaru              – judecator
 Acsinte Gaspar                   – judecator
 Mircea Stefan Minea        – judecator
 Iulia Antoanella Motoc  – judecator
 Ion Predescu                      – judecator
 Puskás Valentin Zoltán   – judecator
 Tudorel Toader                  – judecator
 Fabian Niculae                   – magistrat-asistent
 
 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionaliate a dispozitiilor art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, exceptie ridicata de Hara Florin Eugen Visan si Mihaela Ozon in Dosarul nr. 2.629/62/2007 al Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia civila si de proprietate intelectuala si care formeaza obiect al Dosarului nr. 740D/2010 al  Curtii Constitutionale.
   La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
   Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.