DECIZIE Nr. 249
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea

 si functionarea Comisiei Nationale pentru

Compensarea Imobilelor

 

Intreg continutul Deciziei 249/21.06.2013

In temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 18 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii se aproba Regulamentul privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.