M.Of. Nr.264 din 14 aprilie 2011

DECIZIA Nr. 197 din 10 februarie 2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 si ale art. 31 alin. (3)din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti“ si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare
 

Intreg continutul Deciziei nr. 197 din 10.02.2011

 Augustin Zegrean – presedinte; Aspazia Cojocaru – judecator; Acsinte Gaspar – judecator; Mircea Stefan Minea – judecator; Iulia Antoanella Motoc – judecator; Ion Predescu – judecator; Ingrid Alina Tudora – magistrat-asistent; 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 si ale art. 31 alin. (3) din   Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti“ si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, exceptie ridicata de Maria Hajas in Dosarul nr. 4.118/55/2009 al Tribunalului Arad – Sectia civila.
La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata.