DECIZIA Nr. 52

din 20 ianuarie 2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor

art. 5 alin. (1) lit. a) teza intai din Legea nr. 221/2009 privind

condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora,

pronuntate in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

Intreg continutul deciziei nr. 52 din 20.01.2011 

 Augustin Zegrean – presedinte
Aspazia Cojocaru – judecator
Acsinte Gaspar – judecator
Mircea Stefan Minea – judecator
Ion Predescu – judecator
Puskás Valentin Zoltán – judecator
         Ionita Cochintu – magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga,
   Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, exceptie ridicata de statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice – Directia Generala a Finantelor Publice Arad in Dosarul nr. 776/108/2010 al Tribunalului Arad – Sectia civila, care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 3.976D/2010.
   La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
   Curtea dispune a se face apelul si in dosarele nr. 3.977D/2010-3.982D/2010 si nr. 3.999D/2010, avand ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, exceptie ridicata de statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice – Directia Generala a Finantelor Publice Arad in dosarele nr. 1.971/108/2010, nr. 2.102/108/2010, nr. 1.690/108/2010, nr. 3.375/108/2010, nr. 1.735/108/2010, nr. 27/108/2010 si nr. 3.416/108/2010 ale Tribunalului Arad – Sectia civila.
La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.