M.Of. Nr.330 din 12 mai 2011

 

HOTARARE nr. 462
pentru modificarea pct.
182.5 din Normele metodologice

de aplicare a titlului VII „Regimul stabilirii si platii

despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv“

 din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile

 proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente,

 aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.095/2005

 

 

   In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

 


   Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 


   ARTICOL UNIC. 
Punctul 182.5 din Normele metodologice de aplicare a titlului VII „Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv“ din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.095/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 956 din 27 octombrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  
182.5. – Prin exceptie de la prevederile pct. 182.4, in cazuri exceptionale, temeinic motivate (cazuri medicale, cazuri sociale etc., dovedite prin inscrisuri, distorsionarea pietei in ceea ce priveste tranzactionarea actiunilor Fondului Proprietatea, prin scaderea pretului de piata al acestora, de natura a pune in pericol procesul de despagubire),Directia pentru acordarea despagubirilor in numerar din cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor va putea emite cu prioritate titluri de plata si/sau titluri de conversie.

 

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

 

 

                                               Contrasemneaza:
                                                Presedintele Autoritatii Nationale

                                                pentru Restituirea Proprietatilor,
                                                  Crinuta Nicoleta Dumitrean
                                                Presedintele Comisiei Nationale

                                                   a Valorilor Mobiliare,
                                                Gabriela Anghelache
                                                 Ministrul finantelor publice,
                                                 Gheorghe Ialomitianu

 

 

   Bucuresti, 11 mai 2011.
   Nr. 462.