M.Of.Nr. 640 din 13 septembrie 2010 
 
HOTARARE NR. 923/01.09.2010
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare
unitara a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie
1989, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 250/2007
 
   Intreg continutul Hotararii nr.923/01.09.2010

   In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. II din Legea nr. 1/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989,
 
   Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
 
   Art.I. – Normele metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 250/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 3 aprilie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    Art. 5 din lege*):
   (1) Nu sunt indreptatite la restituire in natura sau la masuri reparatorii in echivalent persoanele care au primit despagubiri potrivit acordurilor internationale incheiate de Romania privind reglementarea problemelor financiare in suspensie, enumerate in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta lege.
   (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si persoanelor ale caror averi au fost dobandite ilicit, in conformitate cu hotararile instantelor judecatoresti pronuntate pana la 6 martie 1945. Atat anexa nr. 1 la prezenta lege, cat si hotararile judecatoresti respective se afiseaza pe pagina de internet a autoritatii publice cu atributii in domeniul retrocedarilor.

.