HOTARARE nr. 401
pentru aprobarea Normelor de aplicare a
Legii nr. 165/2013
privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire,

in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod

abuziv in perioada regimului comunist in Romania

   In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 5 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania,

 

 Intreg continutul Hotararii de Guvern nr. 401

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

   Art. 1. – Se aproba Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. – Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor ia masurile necesare in vederea stocarii pe suport electronic a grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a Legii nr. 165/2013 si in vederea afisarii acesteia pe site-ul institutiei.
Art. 3. – Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, prefectii, primarii, entitatile investite de lege cu atributii in procesul de restituire a imobilelor preluate abuziv si de stabilire a masurilor reparatorii, precum si orice alte institutii abilitate ale statului vor duce la indeplinire dispozitiile prezentei hotarari.