M.Of.nr. 483 din 14 iulie 2010
 
 
LEGE NR. 142/12.07.2010
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare
a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv

    Intreg continutul Legii nr. 142/12.07.2010

   Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
   ARTICOL UNIC. – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 81 din 28 iunie 2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 446 din 29 iunie 2007, cu urmatoarele modificari si completari:
1.      La titlul I articolul unic, dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu urmatorul cuprins:
   “71. Alineatul (2) al articolului 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   (2) Hotararea Guvernului privind infiintarea Fondului „Proprietatea“ va contine in mod explicit cadrul juridic aplicabil functionarii respectivei societati comerciale, precum si actul constitutiv al acesteia. Actul constitutiv va putea fi modificat prin hotararea adunarii generale a actionarilor Societatii Comerciale „Fondul Proprietatea“ – S.A., cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, si numai cu avizul prealabil al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.”
   2. La titlul I articolul unic punctul 8, alineatul (1) al articolului 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  “Art. 7. – (1) Fondul «Proprietatea» functioneaza sub forma unei societati de investitii de tip inchis, detinuta initial in intregime de statul roman, in calitate de actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoane fizice sau juridice, potrivit prezentei legi. Transmiterea actiunilor din proprietatea statului se realizeaza fie prin transfer direct catre persoanele despagubite, respectiv detinatorii de titluri de despagubire si/sau de conversie, fie catre persoanele care subscriu in cadrul ofertei/ofertelor publice de vanzare lansate de Ministerul Finantelor Publice. Ministerul Finantelor Publice va putea derula oferta publica de vanzare conform prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.”