M.Of.nr. 680 din 9 octombrie 2009 

LEGE NR. 302/06.10.2009
pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod
abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 

    Intreg continutul legii nr.302/06.10.2009
   Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
 
  Art. I. -Alineatul (3) al articolului 31 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   „(3) Masurile reparatorii prin echivalent prevazute la alin. (1) se propun dupa stabilirea valorii recalculate a actiunilor, prin decizia motivata a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului.”
   Art. II. – In procesele si cererile avand ca obiect stabilirea, potrivit prevederilor art. 31 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a masurilor reparatorii prin echivalent si/sau a valorii recalculate a actiunilor, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului se substituie si dobandeste calitatea procesuala a Ministerului Finantelor Publice si institutiilor publice implicate, preluand toate drepturile si obligatiile procesuale ale acestora, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi.
   Art. III. – (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor Publice va proceda la predarea catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, pe baza de opis, a fiecarei notificari, insotita de toata documentatia depusa de catre persoanele fizice, asociati ai persoanei juridice care detinea imobilele si alte active in proprietate la data preluarii acestora in mod abuziv si care nu a fost solutionata pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si a dosarelor avand ca obiect contestarea ordinelor emise in temeiul art. 31 din Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, entitatile investite cu solutionarea notificarilor formulate in temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celei prevazute la alin. (1), vor proceda la predarea catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a notificarilor si a documentatiei primite de la persoanele fizice, asociati ai persoanei juridice care detinea imobile si alte active in proprietate la data preluarii acestora in mod abuziv si care nu au fost solutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
   (3) Dispozitiile art. 38 din Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si in cazul nerespectarii termenelor prevazute la alin. (1) si (2).