LEGE NR. 67/31.03.2010 pentru modificarea alin. (3) al art. 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 

   Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. 

   ARTICOL UNIC. – Alineatul (3) al articolului 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  “(3) Terenurile neatribuite, ramase la dispozitia comisiei, sau din domeniul privat al statului, din aceeasi localitate sau din alte localitati, se pot restitui, la cerere, in conditiile legii, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora care au fost inscrisi in anexele privind despagubirile la regulamentele de aplicare a legilor fondurilor funciar.”

 

   Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor            art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

PRESEDINTELE SENATULUI

 MIRCEA-DAN GEOANA

 

 Bucuresti, 31 martie 2010.

 Nr. 67.