M.Of.nr. 258 din 21 aprilie 2010 

LEGE NR. 71/16.04.2010 
pentru modificarea alin. (3) al art. 12 din
Legea fondului funciar nr. 18/1991
 

   Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. 

   Art. I. – Alineatul (3) al articolului 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  “(3) Procedura de constituire si modul de functionare a comisiilor, precum si modelul si modul de atribuire a noilor titluri de proprietate se vor stabili prin hotarare a Guvernului in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi. Din comisii vor face parte cetateni desemnati de obste din toate categoriile indreptatite, specialisti si functionari publici, precum si conducatorii unitatilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, dupa caz. In comunele constituite din mai multe sate, cetatenii vor fi desemnati proportional cu ponderea numerica a locuitorilor din fiecare sat.”

   Art. II. – Dupa litera m) a alineatului (1) al articolului 4 din Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotararea Guvernului                   nr. 890/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 732 din 11 august 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce o noua litera, litera n), cu urmatorul cuprins:

  “n)un reprezentant al unitatii de cercetare-dezvoltare, desemnat de catre Academia de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti», daca este cazul.”  

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata. 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANA

 

 

  Bucuresti, 16 aprilie 2010.

  Nr. 71.