LEGE Nr. 165
privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire,

 in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod

 abuziv in perioada regimului comunist in Romania

 

Intreg continutul Legii 165/2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

 

Capitolul I

Dispozitii generale

 

   Art. 1. – (1) Imobilele preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist se restituie in natura.
(2) In situatia in care restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist nu mai este posibila, singura masura reparatorie in echivalent care se acorda este compensarea prin puncte, prevazuta in cap. III.
(3) In situatia in care titularul a instrainat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietatii, singura masura reparatorie care se acorda este compensarea prin puncte potrivit art. 24 alin. (2), (3) si (4).
(4) Punctele prevazute la alin. (2) si (3) se valorifica potrivit prezentei legi.
  Art. 2. – Principiile care stau la baza acordarii masurilor prevazute de prezenta lege sunt:
a) principiul prevalentei restituirii in natura;
b) principiul echitatii;
c) principiul transparentei procesului de stabilire a masurilor reparatorii;
d) principiul mentinerii justului echilibru intre interesul particular al fostilor proprietari si interesul general al societatii.