Conform site-ului ANRP: “Instituția a fost înființată prin Hotărârea Guvernului Nr. 361 din aprilie 2005, ca organ de specialitate al administrației publice centrale fără personalitate juridică, în subordinea Cancelariei Primului Ministru. noua instituție a înglobat Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare a Legii Nr.10/2001, dar și personalul și activitatea Departamentului pentru aplicarea Legii Nr.9/1998din cadrul Cancelariei Primului Ministru.

Ulterior, după modificările legislative aduse prin Legea Nr.247/2005 cadrului normativ care reglementează restituirea proprietăților preluate în mod abuziv de către regimul comunist, s-a impus modificarea și completarea Hotărârii Guvernului Nr.361/2005.

Astfel, prin Hotărârea de Guvern Nr. 240 din 16 februarie 2006, ANRP a primit atribuții suplimentare, precum cele de a coordona și controla aplicarea legislației din domeniul restituirii proprietății funciare de către instituțiile publice și comisiile de fond funciar sau de a asigura funcționarea Secretariatelor Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor și Comisiei Speciale de Retrocedare.

În 2007, prin Ordonanța de urgență a Guvernului Nr.15/2007Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților a căpătat personalitate juridică și a trecut în subordinea Ministerului Economiei și Finanțelor.

În contextul modificărilor fundamentale aduse legilor de restituire a proprietăților, prin adoptarea Legii Nr.165/2013, a apărut din nou necesitatea reorganizării Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților. Astfel, prin Hotărârea de Guvern Nr. 572 din 30.07.2013 a fost abrogate HG. Nr.361/2005. Autoritatea a trecut din subordinea Ministerului de Finanțe în subordinea Guvernului și în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru.”