Data publicării: 22.07.2019

REAL GRUP INVEST S.A. (RGI)

Adresa: Str. Progresului nr.134-138, Sector 5, București

Reg. Com.: J40/2812/26.02.2003, CIF: RO15243245

Capital Social subscris și vărsat: 8.750.001 lei

Cont: RO64RNCB0075035221980001, Banca: BCR Sector 4

Telefon: 021.411.77.20

E-mail: dpo@realgrup.ro / office@realgrup.ro

 

  1. Site-ul REAL GRUP INVEST – Condiții de utilizare

Serviciile oferite de www.realgrup.ro pot fi utilizate de orice persoană, în cazul în care termenii de utilizare sunt respectați. Avem dreptul de a dezactiva conturile sau a opri accesul atunci când activitățiile desfășurate sunt suspectate de a utiliza serviciul nostru pentru activități ilegale. Ar trebui să citiți cu atenție acești termeni și condiții (“termeni”)  înainte de a utiliza acest site web și serviciile sale. Utilizarea www.realgrup.ro, (site) indică faptul că acceptați acești termeni, indiferent dacă alegeți sau nu să trimiteți email, să ne contactați telefonic sau prin social media. Dacă nu acceptați acești termeni, nu utilizați site-ul web.

  1. Proprietatea conținutului

Site-ul www.realgrup.ro și tot ce conține acesta (poze, text, domeniu url, sunt în proprietatea și intră sub dreptul de autor (copyright) al companiei REAL GRUP INVEST S.A.

Este strict interzisă utilizarea pozelor, a textelor, a graficelor ce prezintă statistici proprii sau statistici naționale, realizate prin mijloace proprii de analiză și sinteză, fără acceptul în scris al companiei REAL GRUP INVEST S.A.

  1. Utlizarea site-ului companiei REAL GRUP INVEST S.A.

Prin utilizarea site-ului www.realgrup.ro, se înțelege citirea articolelor prezentate sau a informațiilor publice privind domeniul retrocedărilor din România, cu care vă punem în legătură.

Site-ul www.realgrup.ro, dorește să prezintă principala activitate a companiei REAL GRUP INVEST S.A., respectiv de management al soluționării dosarelor de retrocedare. Dorim să punem la dispoziția vizitatorilor site-ului nostru, legislația în vigoare din domeniul retrocedărilor, precum și stadiul de soluționare administrativă a dosarelor de retrocedare.

Vizitatorii site-ului www.realgrup.ro, beneficiază de sfatul consilierilor nostri, prin e-mail, telefon, social media, cât și de analiza gratuită a dosarului de retrocedare.

  1. Confidențialitate

Colectăm informații precum: nume și prenume, adresa de e-mail, adresa fizică, telefon, numărul dosarului de retrocedare; informațiile sunt trimise prin formularul de contact al site-ului www.realgrup.ro, sms, telefon, sau mesaj privat din social media. REAL GRUP INVEST S.A., nu va divulga informațiile furnizate, aceste informații nu vor fi utilizate ca baza de date pentru terți și nu vor fi înstrăinate. Autoritățile statului pot solicită baza de date, doar că se consideră că anumite persoane încalcă legile statului român.

Dacă sunteți într-o relație contractuală cu REAL  GRUP INVEST SA, vom divulga datele dvs. cu caracter personal numai pe baza consimțământului dvs., în următoarele posibile situații:

a) În scopul soluţionării dosarului dvs. de despăgubire prim emiterea documentelor specifice cum ar fi: dispoziţia, hotărârea, decizia de compensare, titlul de plată etc, în relaţia cu autorităţile şi instituţiile publice implicate în procesul de retrocedare, cum ar fi:

Primării, Comisii locale, judeţene sau municipale de fond funciar, Instituţia Prefectului, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, Agenţia Domeniilor Statului, ministere, Autoritatea Naţionala pentru Restituirea Proprietăţilor, Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, Ministerul Finanţelor, CEC Bank, precum şi orice alte entităţi implicate în procesul de acordare şi încasare a măsurilor reparatorii compensatorii sau care deţin documente solicitate de aceste autorităţi necesare soluţionării cererilor dvs.;

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi în faţa tuturor autorităţilor competente în vederea îndeplinirii formalităţilor de publicitate imobiliară;

b) Atunci când cerințele de reglementare ne impun acest lucru. Ne conformăm legislaţiei privind protecția datelor cu caracter personal ori de câte ori primim cereri legate de dvs. de la autorități sau în cazul unui proces. Vă vom informa atunci când ni se va cere să oferim datele dvs. personale în acest mod, cu excepția cazului în care acest lucru ni se interzice prin legislația privind protecția datelor cu caracter personal.. Atunci când primim astfel de cereri, difuzăm datele personale numai dacă suntem convinși, cu bună credință, că legea ne cere să o facem. Nimic din această politică nu vizează limitarea mijloacelor legale de apărare sau obiecțiile pe care le-ați putea avea față de solicitarea unui terț de a divulga informațiile dvs.

c) Atunci când credem că este necesar pentru a împiedică prejudicierea dvs. sau a altor persoane. Vom partaja cu dvs. informații în această manieră numai dacă apreciem în mod rezonabil, cu bună credință, că este necesar pentru protejarea drepturilor, proprietății și securității dvs., ale altor parteneri, ale Societăţii.

d) Cu excepția situațiilor prezentate mai sus, nu vom dezvălui fără autorizare/ consimțământ nici o informație referitoare la clienții noștri, angajații și partenerii noștri.

  1. Securitate

Site-ul www.realgrup.ro,  este securizat iar informațiile solicitate pentru transmiterea de informări periodice sunt minimizate și stocate pe o perioadă limitată în bazele de date aferente site-ului. Toate serviciile oferite de site sunt stocate la furnizori de servicii atent selecționați ce oferă gradul necesar de securitate.

De asemenea au fost identificate măsurile necesare de protecție împotriva virușilor, spam-ului, toate conexiunile fiind asigurate prin HTTPS, fiind protejate prin encriptie SSL.

  1. Garanții

Eventualele greșeli sau lipsuri identificate pe site-ul www.realgrup.ro pot fi notificate către adresa de email: office@realgrup.ro

Compania REAL GRUP INVEST S.A, nu este responsabilă dacă informațiile puse la dispoziție pe acest site nu sunt exacte, complete sau actuale. Materialul informativ de pe acest site este furnizat numai pentru informații generale și nu ar trebui să fie invocat sau utilizat ca bază unică pentru luarea deciziilor, fără consultarea unor surse de informații primare, mai precise, mai complete sau mai prompte.

Întregul conținut poate fi modificat fără înștiințarea persoanelor din baza de date, respectiv vizitatorii site-ului mai sus menționat, fiind responsabilitatea dumneavoastră să monitorizați modificările site-ului nostru.

Sunteți de acord că, din când în când, putem elimina anumite secțiuni sau servicii menționate pe site pentru perioade nedeterminate de timp, modificările putând apărea în orice moment, fără a fi înștiințați.

Nu declarăm și nu garantăm că utilizarea site-ului nostru va fi neîntreruptă, sigură și fără erori.

REAL GRUP INVEST S.A., cât și persoanele participante în realizarea site-lui, a mesajelor promoționale, a campaniilor online, nu sunt responsabile pentru eventuale daune directe sau indirecte, de orice natură, care ar rezulta din utilizarea acestui site.

În nici un caz REAL GRUP INVEST S.A, nu va fi responsabilă pentru nici un prejudiciu, pierdere, revendicare sau orice fel de daune directe, indirecte, accidentale, punitive, speciale sau daune de orice natură, inclusiv și fără limitare, profituri pierdute, venituri pierdute, economii pierdute, pierderi de date sau documente personale, ce decurg din utilizarea site-ului și achiziționarea serviilor RGI prezentate în cadrul acestui site validate prin contractul semnat la sediul nostru.

  1. Linkuri externe/ terți

Pentru o prezentare mai clară a serviciilor nostre, în cadrul site-ului www.realgrup.ro, sunt și trimiteri către alte site-uri terțe sau materiale informative citate, pentru o prezentare mai complexă a serviciilor noastre și a domeniului de activitate.

Link-urile prezente pe site-ul nostru cu trimitere directă către instituțiile statului sau alte terțe părți, nu sunt afiliate companiei REAL GRUP INVEST S.A., motiv pentru care nu putem garanta siguranța respectivelor site-uri.

De asemenea REAL GRUP INVEST S.A., nu își asumă responsabilitatea dacă site-urile terțe, conțin viruși sau elemente cu caracter distructiv, sau dacă informațiile prezentate sunt incomplete sau inexacte.

  1. Revizuire Termeni și Condiții

Compania REAL GRUP INVEST S.A., își rezervă dreptul că în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască acestei termeni și condiții pentru actualizarea acestora. Persoanele ce vizitează site-ul nostru sunt obligate să respecte noile modificări aduse site-lui www.realgrup.ro.

Este interzis ca prin utilizarea site-ului nostru cât și a canalelor de promovare online (Facebook, Instagram, LinkedIn, e-mail), să postați sau să trimiteți orice material cu caracter de amenințare, defăimare, insultător, fals, cu scop de manipulare a opiniilor celorlalți vizitatori sau materiale ilegale.

Serviciile comerciale sunt guvernate de legea română.