Conform site-ului AAAS:Este instituția românească de referință în domeniul administrării/vânzării acțiunilor statului și al valorificării creanțelor cu o experiență de peste 20 de ani.  Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului este cea mai lungă prezență pe piață în calitate de administrator al activelor și intereselor economice ale statului roman, având cea mai mare experiență acumulată în diferite segmente decizionale pe acest domeniu.

Partener recunoscut de organismele internaționale și coordonator al programelor de restructurare, eficientizare și privatizare a activelor statului, AAAS are o contribuție esențială la maximizarea rezultatelor administrative intereselor economice ale statului. Autoritatea are atribuții în domeniul administrării – privatizării, postprivatizării și valorificării creanțelor, având, în prezent, 220 de angajați cu expertiză în zona juridică, insolvență, management și analiza financiară.

Prin Ordonanța de Urgență Nr.96/22.12.2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, trece în coordonarea ministrului economiei, schimbându-și denumirea în Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului.

În prezent, instituția este condusă de domnul Florian Daniel Geantă, numit prin decizia primului ministru, Nr. 221 din 02.03.2017, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr 158/02.03.2017.

Inițial, instituția s-a numit Fondul Proprietății de Stat (FPS) și a fost înființată prin asumarea, în anul 1991, a acordului de împrumut cu Banca Mondială, intitulat “Împrumut pentru Asistență Tehnică și Importuri Critice”, care cuprindea condiționalități legate de dezvoltarea sectorului privat prin realizarea unei strategii și a unei legislații cu privire la stabilirea cadrului de privatizare a întreprinderilor de stat. Astfel, în baza acestui acord, firma de consultanță McKensey a realizat un studiu privind modalitatea de înființare atât a FPS – Fondului Proprietății de Stat, cât și a FPP-urilor (Fondurilor Proprietății Private-în prezent SIF). Fondul Proprietății de Stat 1992-2000.

În 2001 instituția și-a schimbat denumirea în Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Proprietății Statului (APAPS), conform Ordonanței de Urgență Nr. 296 din 30 decembrie 2000Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului 2000-2004.

În anul 1998, ca urmare a condiționalităților FMI și ale Băncii Mondiale în relația cu Guvernul României, s-au create premisele înființării A.V.A.B – Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, instituție specializată în preluarea și valorificarea creanțelor din sistemul bancar de stat (menționăm creditele neperformante din portofoliul bănci;pr Bancorex și Banca Agricolă).

Prin Hotărârea 1217 din 27 noiembrie 2001 s-a înființat Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, instituție de specialitate a administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. În ambele proiecte, FPS (APAPS)-AVAB, Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional au impus statului roman ca personalul din cele două instituții  să fie specializat și cu expertiză. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare 2000-2004.

AVAS a fost înființată în baza OUG 23/2004, privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, fiind succesoare în drepturi a Fondului Proprietății de Stat, Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare. Începând cu data de 1 ianuarie 2007AVAS se reorganizează prin comasarea prin absorție cu O.P.S.P.I – activitatea ca instituție în subordinea Ministerului Economiei. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului 2004-2012.”